Değer Yaratım Süreci ve Müşteride Doğrulama


Her zaman ürünü çöpe atmak gerekmez. Bazen sadece ürün ile sunduğunuz değeri müşterinizde iyi açıklamanız da yeterli olacaktır.

Örneğin Nestle. Bundan 20 yıl önce çıkardığı bir ürün 10 yıl boyunca ciddi kâr getirmeyince kapatmaya karar verir. Tam o anda bir çalışanı 'bana izin verin, aynı ürüne yeni bir değer önerisi ile geleceğim' der. Ve bugün Nestle'nin en bilinen ürünü Nescafe'nin pabucunu dama atacak, satış rekorları kıran Nespresso ortaya çıkar.

Nespresso hikayesi değer yaratım süreci için en sık verilen örnektir. Bununla beraber tek örnek de değildir. Ürünün konumlandırmasına göre çok farklı değerler ve çok değişik sonuçlar elde edilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise MVPdir. Minimum Viable Product. Yani cebimden en az para çıkacak şekilde tasarlayacağım, üreteceğim ürünün gerçek müşteri karşısında doğrulamam. Ve müşterinin uğruna para harcamak isteyeceği ürün ya da hizmeti satmak için işletmemin tüm kanallarını kullanmam.

Farklı sonuçlar elde etmek için yeni iş yapış şekilleri bulmamız gerekiyor. Unutmayalım; problemleri onları üreten bakış açısıyla çözemeyiz!